1.Prvky systému

 

 

1.1. Sklo: Pro výrobu izolačních skel se používají následující druhy skel:

sklo Float podle ČSN EN 572-2 vzorované sklo, leštěné sklo s drátěnou vložkou a vzorované sklo s drátěnou vložkou podle ČSN EN 572 – 3,5,6 vrstvené sklo podle ČSN EN ISO 12543 tvrzené sklo podle ČSN EN 12150 sklo s povlakem (A a B) podle ČSN EN 1096

1.2. Výplň dutiny a vložné prvky

Výplň dutiny: vzduch, argon (MESSER)

Vložné prvky: mřížky (ProfiGlas, dodavatel JMP GLASS)

Pomocné materiály mřížek – spojky (ProfiGlas, dodavatel JMP GLASS)

Těkavý obsah - nestanoven

1.3. Distanční profil

Hliníkový, z ušlechtilé oceli a plastový s perforací – šířka 5,5 mm až 24 mm

AL profil řezaný ostatní ohýbané (PROFIGLAS)

Pomocné materiály: plastové růžky (PROFIGLAS)

1.4. Vysoušedlo

1.5. Vnitřní utěsnění

butyl – TREMCO JS680

těkavý obsah - nestanoven

1.6. Vnější utěsnění

Polyuretan – TEROSTAT 998 R těkavý obsah - nestanoven

 

2. Akční a absolutní meze

2.1. Sklo

Tolerance rozměrů: viz výrobkové normy

Tolerance tloušťky skel: viz výrobkové normy

Tolerance tloušťky izolačního skla: viz ČSN EN 1279-1

Přípustné vady skla: viz příslušné výrobkové normy

 

Tolerance rozměrů izolačního skla:

Povolené tolerance rozměrů vyrobených izolačních skel

 

 

Pozn.: Bezpečnostním sklem je rozuměno bezpečnostní sklo vrstvené (STRATOBEL, STRATOPHONE), bezpečnostní sklo tvrzené a sklo s drátěnou vložkou.s vrstveným sklem – podle ČSN EN ISO 12543-5

s vrstveným sklem – podle ČSN EN ISO 12543-5

s tvrzeným sklem – podle ČSN EN 12150-1

s drátosklem a vzorovaným sklem – podle ČSN EN 572-8

2.2. Výplň dutiny a vložné prvky

Pozice vložných prvků ± 1 mm

Odchylka od pravoúhlosti: max: 2 mm/m

2.3. Distanční profil a spojovací materiál

Vzdálenost vnitřního povrchu distančního profilu od hrany skla (není-li s odběratelem dojednáno jinak) min. 9 mm, max. 14 mm

Přípustný rozdíl vzdálenosti od hrany na jednom skle max: 2 mm Přípustná mezera mezi profily na spojce: max. 1 mm

 

Plastové růžky, přetmeleny butylem

Max. počet přerušení profilu: 4 (u skel do rozměru 2 m x 2 m), 8 (u skel větších než 2 m x 2 m)

 

Spojky uvnitř netmeleny

Povrch a difúzní otvory – čistota, průchodnost

 

2.4. Vysoušedlo

Plnění počet stran: 2 (2 dlouhé)

Max. počáteční obsah vody: 3%

Min. kapacita adsorpce: 16,5 % ( podle údaje dodavatele vysoušedla)

Aktivita vysoušedla při DT zkoušce: min. 30º C

2.5. Vnitřní utěsnění

šířka: 4 mm, akční limit 3 mm, absolutní limit 2 mm

přípustné přerušení : max. 2 x v šířce 1 mm

2.6. Vnější utěsnění

přerušení nebo výskyty vzduchových bublin jsou nepřípustné

výskyt vzduchových inkluzí mezi vnějším a vnitřním utěsněním – max. šířka 0,5 mm, max. délka 5 cm, celkový součet na obvodu skla nesmí překročit 5 % délky hrany

výška nad dist. profilem: 5 mm, akční mez 4 mm, absolutní mez 2 mm

tvrdost: min. 37º Shore A

2.7. Plnění plynem, deklarované plnění

cAr,0 = 90 %

plnění se provádí přes plnící otvory spojovacích růžků popř. vrtanými otvory: pozice otvorů : 30 – 100 mm od rohu krátké hrany; uzavírací prvky (HELIMA)

Změna provozovny!!!

Změna provozovny!!!

Provozní doba

Po 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Út 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
St 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Čt 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
So Zavřeno  
Ne Zavřeno